English

Waardecreatie: meten is weten plusplus

Waardecreatie is een zeer ruim begrip. Er zijn veel elementen die te meten zijn. Maar het potentieel van een onderneming is ook afhankelijk van de juiste inschatting van een aantal elementen die subjectief zijn, moeilijk te meten zijn én alles te maken hebben met de kwaliteiten van de ondernemer. De ondernemer is bepalend voor de creatie van de waarde van de onderneming.

Als het gaat over de waarde van je onderneming, dan gaat het er al snel over dat elementen als omzet, kosten, investeringen en EBITDA bepalende factoren zijn. Het is cruciaal dat een onderneming de correcte managementinformatie verzamelt om op basis van de juiste gegevens en informatie te sturen.

Managen of ondernemer?

Dit is echter nog niet voldoende om daadwerkelijk waarde te creëren met een onderneming. Het verzamelen van gegevens en deze omvormen tot informatie is een kwestie van MANAGEN. Dat kunnen is weliswaar een kwaliteit maar niet per se bijzonder; systemen op orde hebben, de juiste structuur aanbrengen en zorgen dat de gegevens in het systeem gaan. Waardecreatie gaat over ONDERNEMEN. Dat betekent: niet alleen in staat zijn om stuurinformatie te verzamelen, maar deze stuurinformatie ook op de juiste manier te interpreteren en te voorzien van inschattingen en feeling met de markt.

Mooie omzetcijfers, de kostenstructuur op orde en ieder jaar een mooi dividend uit de zaak, maar…

… toch voelt u aan dat er meer in zit. De markt ontwikkelt zich anders, de concurrentie maakt bewegingen, uw organisatie zit in een comfort-zone, u zit in een comfort-zone en wordt niet meer geprikkeld. Bent u dan in staat om deze diffuse, op zich niet verontrustende, ontwikkelingen juist in te schatten en dan de juiste beslissingen te nemen? Dat is namelijk ondernemen en waarde creëren.

Meten, weten en ondernemen

Een ondernemer neemt de beslissingen om nieuwe producten te ontwikkelen, productlijnen te sluiten, te snijden in de organisatie, of juist samen met Private Equity te groeien. Het nemen van deze beslissingen begint met ‘meten’ en daardoor ‘weten’. Daarbij vereist het lef, durf, zelfreflectie, onderbuikgevoel, kortom ONDERNEMERSCHAP. Een goede ondernemer is vanuit zelfreflectie ook in staat om dan te bepalen of zij of hij dit zelf kan of daar extern advies of extern management bij nodig heeft.

Het goed laten draaien van een onderneming vraagt om ‘meten is weten’ in de vorm van managementinformatie. Maar echte waardecreatie vraagt om ondernemen en dat kunnen we gerust noemen ‘meten is weten plusplus’.