English

Vacature: minister voor het MKB

We krijgen bij Boardtrust aantrekkelijke search-opdrachten, maar de mooiste en belangrijkste die wij de komende tijd zouden kunnen – en wellicht moeten – krijgen, is het zoeken naar een minister voor het midden- en kleinbedrijf. Dat zou goed zijn voor de BV Nederland en dat verdient het MKB.

Cijfers laten zien dat meer dan 95% van alle bedrijven in Nederland vallen onder het MKB. Deze bedrijven zorgen voor meer dan 70% van de Nederlandse werkgelegenheid en zijn verantwoordelijk voor minimaal 60% van het Bruto Nationaal Product (BNP). Daarmee is het MKB de motor van de BV Nederland en verdient het een minister die focus heeft op deze sector.

We hebben een minister van Economische Zaken, maar blijken voorman Jacco Vonhof van MKB-Nederland nodig te hebben om de belangen van het midden- en kleinbedrijf te behartigen. De minister van Economische Zaken heeft voornamelijk aandacht voor de macro-economische ontwikkelingen in Nederland en de multinationals. Juist nu, tijdens en na COVID-19, vraagt het MKB extra aandacht om de motor van de Nederlandse economie goed te kunnen laten draaien

Bijzondere dynamiek verdient bestuurlijke focus

Het MKB is een sector met een bijzondere dynamiek. Veel familiebedrijven en DGA’s die hun ziel en zaligheid in het bedrijf leggen en waar veel loyale medewerkers vaak al tientallen jaren werkzaam zijn bij dezelfde onderneming. Ook de uitdagingen en kansen waar de sector voor staat de komende jaren rechtvaardigen een eigen minister. Veel MKB-bedrijven groeien hard. Daar komen dan ook de bekende uitdagingen aan de orde:

  • Hoe zorg ik voor de juiste financiering?
  • Hoe zorg ik voor continuïteit in de leiding?
  • Hoe zit het met vestigingsklimaat?
  • Hoe kom ik aan gekwalificeerd personeel?

Bedreigingen en kansen die ervoor zorgen dat de motor van BV Nederland harder kan draaien of gaat haperen.

Wij starten alvast het selectieproces

Boardtrust zal vooruitlopend op het telefoontje van Mark Rutte de procedure in gang zetten, door de komende weken een profiel op te stellen van de nieuwe minister voor het MKB. Dit profiel delen wij en we stellen de vacature open voor eenieder die belangstelling heeft. Tegelijkertijd wenden wij onze eigen expertise aan en kijken we in ons netwerk naar geschikte kandidaten. Op basis van deze search stellen we een longlist op. Waarschijnlijk heeft de nieuwe premier Mark Rutte dan de formele zoekopdracht aan Boardtrust gegund, waarna we samen met hem tot een shortlist komen. Gesprekken kunnen plaatsvinden om tenslotte samen met hem tot een keuze te komen wie uiteindelijk de nieuwe minister voor het MKB wordt in het nieuwe kabinet Rutte IV. WORDT VERVOLGD….