English

Teamontwikkeling

Een organisatie is een verzameling individuen. Daarvan het juiste team smeden is de sleutel tot succes. Bij Boardtrust helpen we ondernemers en hun management om inzicht te krijgen in de kracht en aandachtspunten van hun team als geheel en van de mensen binnen het team.

Dichter bij jezelf en elkaar komen.

Geen bedrijf is het zelfde, geen team is gelijk, daarom zijn onze  teamontwikkelingstrajecten altijd maatwerk. Samen met u bekijken we ambitie, missie, visie en strategie en zetten wij de huidige cultuur en teamleden af tegen de cultuur en het team dat nodig is voor het bereiken van die ambitie. Zo verkrijgt u inzicht in de kansen, de krachten en de aandachtspunten van het team. Tegelijkertijd krijgt het individu richting en duidelijkheid in de te nemen stappen, individueel en samen. Teamontwikkeling met Boardtrust levert geen analytisch rapport op, maar teams waarin mensen dichter bij zichzelf en elkaar zijn gekomen.

“Door ieders DNA te begrijpen ontstaat een team DNA om op te bouwen.”

Gwen Melcherts

Succes betekent weten waar je heen wilt en hoe je daar komt.

Succes betekent weten waar je heen wilt, hoe je daar komen kunt en wat dat vraagt van de bemanning. Met Boardtrust maken teams zich klaar om samen dat succes te gaan realiseren. Individuele managers vullen voorafgaand aan een teamsessie de drijfveren analyse vragenlijst in. Op basis hiervan krijgen ze tijdens de eerste teamsessie die een dag duurt inzicht in de kansen, de kracht en de aandachtspunten van het team. Bij Boardtrust zijn we pragmatisch en ondernemend, iedere analyse wordt in relatie tot de korte- én middellange termijn (1-3 jaar) doelstellingen gemaakt. Daardoor houden we focus en draagvlak voor de veranderingen die écht bijdragen aan het realiseren van de organisatie doelen.

Maatwerk & Advies.

Teamontwikkeling is voor elke organisatie op maat gemaakt. Van een dagdeel op kantoor of individuele coaching tot een leadership programma van 12 maanden of vijf dagen de hei op. Programma’s waarin we missie, visie en ambitie op elk niveau – organisatie, team en individueel niveau – inzichtelijk maken. Door ieders DNA te begrijpen ontstaat een (team) DNA om op te bouwen. Zo komt een connectie tot stand. Een connectie die een duurzame basis is voor gezamenlijk succes.

Vraagstukken die anderen met Boardtrust hebben aangepakt:

  • Hoe managen we exponentiële groei? Oplossing: leadership programma voor het top management
  • Hoe zorgen we voor meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid onder MT leden? Oplossing: missie, visie en strategie bepalen en inzicht in & bepalen wie waaraan bijdraagt.
  • De directie functioneert niet? Oplossing: team- en individuele coaching op leiderschap en communicatie.

Gwen Melcherts

Partner