English

HR Due Diligence

Menselijk kapitaal is van grote invloed op de waardeontwikkeling van uw DGA- of familiebedrijf. Inzicht in de kwaliteit, kunde en motivatie van het team en individuele medewerkers is cruciale bedrijfsinformatie voor toekomstige groei en vergroot de kans op een succesvolle investering. Boardtrust ondersteunt ondernemers en investeerders met een eigen HR Due Diligence.

Waarom is HR Due Diligence belangrijk?

De inspanning van de medewerkers bepaalt voor een groot deel of een bedrijf de gewenste resultaten behaalt. Om de waarde van menselijk potentieel inzichtelijk te maken, wordt gebruikgemaakt van een HR Due Diligence. Dit is een analyse van de kracht en aandachtspunten van het huidige team in relatie tot de doelstellingen van de organisatie.

“Met goede mensen bouw je goede bedrijven.”

Ron Nap

Boardtrust brengt het potentieel in kaart.

Boardtrust ontwikkelde een eigen HR Due Diligence om ondernemers en investeerders in dit proces te ondersteunen. Door individuele gesprekken met de directieleden, een ‘drijfveren-vragenlijst’ en een sessie met het gehele team, brengen we snel en doeltreffend de kansen en potentiële bedreigingen van het team (na de deal) in beeld. Zo leggen we het fundament voor een succesvolle samenwerking.

Pragmatische HR Due Diligence bij Boardtrust.

Een HR Due Diligence-traject bij Boardtrust levert praktische resultaten op:

  • Een sterkte- en zwakteanalyse van het team in relatie tot de doelstellingen – en daarmee een startpunt voor gesprek en verbetering;
  • Een ontwikkeladvies voor individu én team;
  • Een bijsluiter, handleiding of gebruiksaanwijzing op hoe het team te benaderen, begeleiden en eventueel bij te sturen in de rol van aandeelhouder of toezichthouder;
  • Desgewenst kunnen wij met het oog op de potentiële investering een positief of negatief advies uitbrengen per individu (alleen wanneer de teamleden hiervan op de hoogte zijn).

Femke Storm

Founder