English

Edo van Haarlem

Raad van Advies

“Ik trek samen met de ondernemer op om de gestelde doelen te bereiken en adviseer alsof het mijn eigen onderneming is.”

Fiscaal Recht & MKB

Sinds mijn studie Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden ben ik inmiddels dertig jaar werkzaam als belastingadviseur, waarvan de laatste twintig jaar als partner bij Wolfsbergen Van Haarlem Accountants en Belastingadviseurs.

Ik adviseer het MKB, met name familiebedrijven, directeuren-grootaandeelhouders en vermogende particulieren. Daarnaast los ik complexe vraagstukken op het gebied van onroerend goed op, zoals keuze van beleggingsvormen, financieringswijzen en vraagstukken omtrent omzet– en overdrachtsbelasting.

Advies & Relaties

In mijn adviespraktijk sta ik altijd naast de ondernemer en adviseer ik alsof het mijn eigen onderneming betreft. De relaties zijn hierdoor zeer persoonlijk en ik trek samen met de ondernemer op om de gestelde doelen te bereiken. Bij familiebedrijven speelt vaak het opvolgingsvraagstuk waar kinderen een belangrijke rol kunnen gaan spelen. Naast alle fiscale aspecten betrek ik ook graag de menselijke kant van de zaak bij de opvolging.

Familieleven & Reizen

Mijn privéleven speelt zich af in de Randstad. Als trotste ouders van twee kinderen, die beiden reeds zelf hun levenspad hebben gevonden, genieten wij van het familieleven en hebben mijn echtgenote en ik ook tijd voor het onderhouden van onze sociale contacten en onze hobby’s zoals reizen. Ik probeer zo nu en dan te golfen en ik ben een redelijk fanatieke wielrenner.

Meer collega's

Femke Storm

Founder

Ron Nap

Founder

Gwen Melcherts

Partner

Jeroen Eijsten

Partner

Riëtte Blacquière

Operations

Milan Paulides

Operations

Sabine van Es

Operations

Lyndsey Murk

Lyndsey Murk

Operations

David Fockema Andreae

Associate Partner

Karlyn L’Ortye

Raad van Advies

Olaf Sterkenburg

Raad van Advies