English

Minister voor het MKB

Sustainable Executive Search van Boardtrust bestaat uit een aantal stappen. In de vorige nieuwsbrief vertelden wij dat we graag een belletje van een formateur zouden willen ontvangen om voor de functie van Minister voor het MKB een geschikt persoon te vinden. Boardtrust is bij uitstek hét search bureau voor ondernemende bedrijven in het MKB-segment. Het lukt ons altijd om de juiste match te maken. Hoewel een minister geen CEO, CFO of COO is, maken we voor een dergelijk opdracht van een formateur absoluut een uitzondering. En dat begint met het opstellen van een profiel waar de geschikte kandidaat aan moet voldoen. Dat zou er als volgt uit kunnen zien!

Profielbeschrijving ondernemende minister

Voor een daadkrachtig ministerie voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland zoeken wij een gedreven, enthousiaste minister. Het ministerie is nieuw en heeft als missie om het MKB de aandacht en positie te geven die het verdient. Het ministerie is erop gericht om beleid te ontwikkelen, te initiëren en uit te voeren. Alles gericht op het verder uitbouwen van het succes van het MKB, de motor van de Nederlandse economie. Van alle bedrijven in Nederland valt 99% onder het MKB. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor meer dan 60% van de toegevoegde waarde in de Nederlandse economie en maar liefst 70% van de werkgelegenheid. Deze sector verdient het om de juiste aandacht te krijgen.

We zoeken een slimme DOENER
die kan overtuigen en uitblinkt in daadkracht.

Onder de definitie MKB valt de ZZP-er, de bakker om de hoek, maar ook mooie, nieuwe startup-bedrijven die soms een omzet kennen van honderden miljoenen euro’s. Nieuwe initiatieven die na een aantal jaren uitgroeien tot internationale spelers. Daarmee is het MKB ook wel de kraamkamer voor de internationale positie van Nederlandse bedrijven. Voor deze sector zoeken wij een minister die dit succes door middel van goed beleid verder kan stabiliseren en uitbouwen.

De situatie

Het MKB verdient momenteel extra aandacht, omdat Covid-19 ook in het MKB diepe sporen heeft achtergelaten. Zoals wij eerder al stelden piept het MKB niet, maar het kraakt wel. De meeste ondernemers in het MKB zetten nog een tandje bij, werken nog even wat harder, boren extra creativiteit aan om door deze barre tijden heen te komen. Toch laat een publicatie als ‘de staat van het MKB’ zien dat er het nodige moet gebeuren om economisch terug te komen op het niveau van voor Covid-19.

Ook internationale en technologische ontwikkelingen vragen van het MKB telkens ondernemerschap en het aanpassen van de strategie. Het beleid van het nieuwe ministerie voor het MKB moet er op gericht zijn om ondernemers optimaal te faciliteren en te ondersteunen om maximaal flexibel te zijn om toekomstige uitdagingen aan te gaan. De persoon die wij zoeken moet hier leiding aan geven en moet ook de personificatie zijn van het gewenste ondernemerschap.

Het profiel

De actuele situatie vraagt om een minister die een boegbeeld, inspirator en facilitator is voor het MKB. Zij/hij moet de energie hebben en uitstralen zoals die in het MKB gebruikelijk is. De persoon die we zoeken moet bekend zijn met de dynamiek en de behoeften van het MKB. Door eigen ervaring als ondernemer in de vorm van DGA of als extern management in een familiebedrijf of door middel van studie. Naast nauwe betrokkenheid bij en een goed netwerk binnen het MKB wordt tevens gevraagd dat de nieuwe minister in het ‘Haagsche’ zaken voor elkaar krijgt. Daartoe is het eveneens noodzakelijk dat de nieuwe minister goede contacten heeft met koepelorganisaties en sociale partners. Dit alles vraagt een persoonlijkheid die mensen en partijen kan overtuigen en enthousiasmeren voor de vele ideeën en initiatieven die in het MKB leven. De persoon die we zoeken is niet bang om op tenen te gaan staan en ongebruikelijke en afwijkende initiatieven te ontplooien. We zoeken een slimme DOENER die kan overtuigen en uitblinkt in daadkracht.

Arbeidsvoorwaarden

Het totale pakket is conform de regelingen die gebruikelijk zijn bij de overheid. Een riante vergoeding en met name bij succesvol functioneren veel voldoening en waardering van de ondernemers in het MKB – en dat is 99% van de bedrijven.

Search proces

Zodra de formateur ons belt kunnen kandidaten die interesse hebben zich melden bij ron@boardtrust.nl of richard@boardtrust.nl met motivatie en uitgebreide CV. Er wordt een longlist van kandidaten opgesteld en worden er gesprekken gevoerd in Oegstgeest. Daarna zal een selectie plaatsvinden om te komen tot een shortlist, waarna de definitieve keuze wordt gemaakt en benoeming volgt.

Staat van het mkb

Bron: www.staatvanhetmkv.nl/conjunctuurdashboard