skip to Main Content

HR Due Diligence

In de due diligence fase een vakkundige inschatting maken van de kwaliteit, kunde en motivatie van team en individu in het licht van wat er voor de volgende fase van groei nodig is vergroot de kans op een succesvolle investering. Deze inschatting maken van de waarde van organisatie op het vlak van Human Capital is ons vak. Hiervoor ontwikkelden we onze eigen HR Due Diligence. Waarin we door gesprekken met de teamleden, door het inzetten van een drijfveren analyse vragenlijst en door een sessie met het gehele team in korte tijd tot de kern komen. Zo brengen we de kansen en potentiële bedreigingen van het team ná de deal in beeld.

Human Capital:
onschatbare bron in de waardebepaling

Het zijn de mensen die het bedrijf runnen. Hun inspanning moet gaan leiden tot het door iedereen gewenste succes. Dat maakt mensen een voor velen onschatbare bron in de waardebepaling.

In het HR DD traject maken wij deze waarde inzichtelijk door een scan van de huidige cultuur en wat er nodig is om groei te realiseren. Wij maken een analyse van de:

  • ambitie
  • missie
  • visie
  • strategie.

Wij beschrijven ook de kracht en aandachtspunten van het huidige team in relatie tot de doelstellingen van de organisatie. De resultaten vatten wij samen in een rapport, voor zowel het individu als het team, en een inschatting van het Human Capital van de prospect.

Het resultaat van
de HR Due Diligence

Het HR Due Diligence traject levert een heldere analyse op van:

  • De sterkte en zwakte van het team in relatie tot de groei potentie;
  • Ontwikkeladvies;
  • Het levert een sterkte en zwakte overzicht van het team op in relatie tot de doelstellingen en biedt daarmee een startpunt om in gesprek te gaan om deze ‘zwaktes’ te managen;
  • Het levert de aandeelhouder een bijsluiter, handleiding of gebruiksaanwijzing op hoe het team te observeren, controleren en eventueel bij te sturen in de rol van aandeelhouder of toezichthouder;
  • Desgewenst kunnen wij een positief of negatief advies uitbrengen per individu, dit doen wij enkel wanneer teamleden hiervan op de hoogte zijn.

Ook een onafhankelijk oordeel?

Boardtrust

Rhijngeesterstraatweg 58
2341 BV Oegstgeest

Schrijf in voor de nieuwsbrief
Inschrijven nieuwsbrief

© Copyright 2021 | Privacy policy | Algemene voorwaarden

Back To Top