skip to Main Content

Heidagen
De kracht van verbinding

Om een managementteam met een nieuw directielid snel, en met name goed, te laten samenwerken is een heisessie een uitstekende methode. Heidagen vinden plaats op vijf aaneengesloten dagdelen en hebben het doel om de individuele teamleden op inhoud én als team te verbinden. Teamleden krijgen inzicht in elkaars kwaliteiten en drijfveren. Zo ontstaat een duidelijk beeld van de kracht en aandachtspunten van het team. De heidagen kunnen worden afgesloten met een presentatie aan de aandeelhouders en RvC leden.

Mensen bij elkaar brengen én houden

Een organisatie is een verzameling individuen. Een succesvolle organisatie is een verbond van de juiste mensen met het oog op een gezamenlijk gedragen heldere missie. Om inzicht te krijgen in de kracht en aandachtspunten van het team als geheel en van de mensen binnen het team hebben wij de Boardtrust Heidagen ontwikkeld.

Een voor elke organisatie op maat gemaakt programma waarin we missie, visie en ambitie op organisatie, team en individueel niveau inzichtelijk maken. Door ieders DNA te begrijpen ontstaat een team DNA om op te bouwen. Zo komt een connectie tot stand. Een connectie die een duurzame basis is voor gezamenlijk succes.

Ook een onafhankelijk oordeel?

Boardtrust

Rhijngeesterstraatweg 58
2341 BV Oegstgeest

Schrijf in voor de nieuwsbrief
Inschrijven nieuwsbrief

© Copyright 2021 | Privacy policy | Algemene voorwaarden

Back To Top