English

De oplossing is niet altijd opvolging

Denkt u zo nu en dan dat u toe bent aan een opvolger voor uw bedrijf, maar komt u niet tot concrete actie? Dan is de kans groot dat u zich richt op de financiële en organisatorische elementen van deze transitie. Dat is precies niet waar wij ondernemers adviseren te starten. Met onze aanpak hebben wij al vele ondernemers geholpen naar de volgende fase van hun onderneming – tipje van de sluier: de oplossing is niet altijd opvolging!

Redenen voor opvolging zijn persoonlijk

Opvolging is een persoonlijk verhaal. Dat laat zich niet generaliseren. Uit de verhalen van alle ondernemers die wij spreken en begeleiden in dergelijke trajecten is een rode draad te herleiden. Die delen we graag met u, zodat het u wellicht kan inspireren om het onderwerp op tafel te leggen, het u richting kan geven in de overwegingen die u maakt of misschien wel het licht kan laten schijnen op de symptomen in plaats van op de oorzaak.

In welk ‘opvolgings’ symptoom herkent u zich?

De symptomen zijn eindeloos en voor iedereen anders. Ze liggen ergens op het spectrum van ‘ik ben moe’ tot ‘ik heb er geen plezier meer in’, van ‘ik weet niet meer wat ik met het bedrijf aan moet’ tot ‘we hebben niet de juiste mensen’ en van ‘ik moet er dichter op gaan zitten anders gaat het mis’ tot ‘ik stop ermee’ en alles wat daar tussenin zit. Zo eindeloos als de symptomen zijn, zoveel gemakkelijker laat de oorzaak zich vangen:

  • Ondernemen is starten, kansen zien, risico’s nemen, visionair leiden. Dat is niet managen, details, optimaliseren … Is uw bedrijf in die fase gekomen, dan bent u aan het managen in plaats van ondernemen en zit u als ondernemer niet meer in uw kracht.
  • Een familiebedrijf heeft met elke generatie een nieuwe energiebron. Idealiter staat de volgende generatie klaar als de energie van de huidige generatie begint af te nemen. Is dat nog niet het geval, dan dreigt er ‘passen op de winkel’ of ‘toch door gaan terwijl de koek op is’ met alle gevolgen van dien, blijkt uit de praktijk. Dan lijkt het kiezen uit twee kwaden: doorgaan terwijl dat de groei remt of verkopen. Symptoom: een uitgebluste en soms misschien wel overspannen ondernemer.
  • Na jaren van bouwen is het moment aangekomen om het stokje over te dragen. Dat is spannend en voor velen onbekend terrein.

Vele mogelijkheden voor opvolging

Omdat de symptomen overweldigend en energievretend kunnen zijn, is het niet altijd direct duidelijk wat de oorzaak is. We zien vaak ondernemers die nog maar twee opties zien: doorgaan of verkopen. Er zijn echter altijd meer mogelijkheden! Het is indrukwekkend en telkens weer een mooie ervaring om te zien hoe met het stellen van de juiste vragen blinde vlekken tot nieuwe inzichten kunnen leiden. Vragen waarmee u teruggaat naar het begin en naar de essentie zijn bijvoorbeeld: ‘Wat gaf mij toen energie?’, ‘Hoe maakte ik als ondernemer het verschil?’, ‘Waar ben ik van nature goed in?’, ‘Wat was mijn droom toen ik 20 was?’, ‘Wat waren de hoog- en dieptepunten – zowel zakelijk als privé – voor mij?’, ‘Welke lessen kan ik daaruit trekken voor het vormgeven van de komende periode?’, ‘Als de oplossing die ik kies niet zou kunnen falen, wat zou ik dan nu doen?’ ‘Los van tijd, geld, mogelijkheden en andere mogelijk- en onmogelijkheden – hoe ziet de toekomst er idealiter uit voor mij?’.

Een tussenpaus? Een goede COO? Een algemene directeur?

Dat levert een bierviltje, een poster, een document op waaruit een beeld van u als ondernemer in uw kracht kan worden gedestilleerd én waaruit een foto van de toekomst kan worden afgeleid. Met dit plaatje worden de tientallen opties die er naast stoppen of verkopen zijn vaak snel duidelijk. Een spreekwoordelijke tussenpaus of een goede COO aannemen, een algemeen directeur die de dagelijkse leiding gaat overnemen (voor u corvee) en zelf de ondernemende, commerciële pet weer opzetten. Een stap opzij zetten in het eigen bedrijf en zien hoe uw schoenen misschien wel op een natuurlijke manier gevuld gaan worden.

Maak opvolging bespreekbaar

En wilt u dit proces van het hervinden van uw (ondernemers)plezier – want daar gaat het vaak om – extra kracht bij zetten, bespreek het dan! Met uw partner, met familie, met een vertrouwenspersoon. Daarmee brengt u het precies waar ook de oplossingen gevonden kunnen worden, bij uzelf en uw naasten.