English

De meerwaarde van een Raad van Advies voor Onderneming, Ondernemer én CEO

Als Boardtrust krijgen wij regelmatig de vraag hoe wij denken over een Raad van Advies voor bedrijven zoals die van onze klanten, MKB van 5 – 500 mln. Ons antwoord is steevast: een heel goed idee. Mits u daar de juiste vorm en invulling aan geeft uiteraard. Waarom wij een RvA een uitstekend idee vinden? Om vele redenen maar onder meer de waardevolle kennis en ervaring, structuur en rust en Haarlemmerolie tussen de diverse stakeholders in een groeiend bedrijf die een RvA u kan brengen.

Waardevolle kennis en ervaring

Een RvA kan bijdragen aan het succes van uw onderneming. De RvA helpt om doelstellingen aan te scherpen en te bereiken. Als klankbord legt zij met regelmaat haar oor te luister en helpt u zo de grote lijnen te bewaken en aanscherpen. We zien dat juist de succesvolle ondernemers vaak helder voor ogen hebben wat hun kracht maar ook vooral hun zwakte als ondernemer en manager is. Zij zorgen bovengemiddeld vaak voor aanvulling op specifieke punten door het om zich heen verzamelen van adviseurs en specialisten. Door bijvoorbeeld in de RvA iemand met ervaring in het laten renderen van management te hebben. Zo is er meer kennis en kunde die zich laat borgen in een Raad van Advies. Hiermee ontstaat een klankbord voor zowel ondernemer als directie om de groei naar de volgende fase te realiseren. Zeker in processen als opvolging, externe directieleden aan boord brengen, exponentiele groei en/of de executie van een buy & build strategie is een extra paar objectieve ogen waardevol.

Inspiratie en andere invalshoeken

Met RvA-leden vanuit diverse vakgebieden en expertise ontstaat een orgaan waar zaken vanuit nieuwe invalshoeken worden belicht. Onafhankelijk, zonder afleiding van de praktijk van alle dag, red tape, of gevoeligheden uit het verleden. Een Raad van Advies houdt u als ondernemer daarmee niet alleen scherp en in de hectiek van alle dag bij de les, maar inspireert vaak ook door nieuwe inzichten en vragen.

Haarlemmer olie

Er zijn zaken in een dga-familiebedrijf gevoelig liggen, soms staan die zaken als een paal boven water, soms zit het ‘dieper’. De Raad van Advies is klankbord voor alle betrokkenen, met het succesvol laten zijn van de onderneming als doel. Ondernemer, directie, eventuele andere familieleden en/of externe directieleden kunnen gebruikmaken van de Raad van Advies als sparringpartner. Daarmee weet de RvA precies wat er speelt én kan zij wanneer nodig de hete kolen uit het vuur halen. Sommige gesprekken of vragen kunnen nu eenmaal door een onafhankelijke derde makkelijker gesteld worden dan door de hoofdrolspelers.

De kracht van een Raad van Advies is dat zij is een ad hoc sparringpartner en adviseur is op moment dat het nodig is, en niet is gegoten in formele structuren en wettelijke rechten en plichten zoals bij een door veel ondernemers gevreesde Raad van Commissarissen. Een Raad van Advies gaat uit van wederzijds commitment en betrokkenheid en vormt op die manier een in onze ogen essentieel orgaan voor succesvolle MKB bedrijven. Die op weg zijn naar een volgende fase van geluk en succes.