English

“Crisis opent het gesprek over bedrijfoverdracht”

Over het recente onderzoek van Roberto Flören, hoogleraar Neyenrode en onderdeel van Boardtrust Academy, naar het effect van de crisis. Zijn conclusie: Crisis zet eigenaar van familiebedrijf aan tot meer zelfreflectie rond bedrijfsoverdracht. “Het is te beschouwen als een blessing in disguise. Bedrijfsopvolging is namelijk een taboe dat het midden- en kleinbedrijf jaarlijks zeker 6 miljard euro kost, stelt Roberto Flören, die aan Nyenrode de RSM-leerstoel ‘Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht’ bekleedt.” De Ondernemer ging met hem in gesprek over de trends en het taboe rondom bedrijfsoverdracht en wat ondernemers in deze tijd juist wel en juist niet moeten doen.

Lees hier het hele artikel.

Bron: de Ondernemer