English

Coronacrisis: het MKB kraakt, maar piept niet…

Wanneer je de media volgt dan denk je dat zakelijk Nederland aan de ene kant bestaat uit grote ondernemingen zoals KLM, C&A, Action, Blokker, Albert Heijn en aan de andere kant uit cafés, hotels en restaurants. Allemaal bedrijven die in deze Corona-tijd ruimschoots aandacht nemen en krijgen in de media en politiek. Ondernemingen die veel minder aandacht nemen en krijgen zijn de MKB-bedrijven, de ruggengraat van onze economie. Ook bij hen kraakt het echter wel degelijk.

MKB-bedrijven doppen hun eigen boontjes

MKB-ondernemingen zijn veelal familiebedrijven die in deze zware tijden de rug rechten en harde, noodzakelijke keuzes maken. Ze tonen ondernemerschap, gaan op zoek naar kansen en teren op vermogen dat wellicht bedoeld was als pensioen. DGA’s zijn gewend om eigen verantwoordelijkheid te nemen en zullen niet snel piepen en om hulp vragen. Dat tekent en siert de DGA in het MKB. Deze houding helpt de meeste MKB-bedrijven door de Coronacrisis. Maar dan? Het is bewonderenswaardig dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen en hun eigen boontjes doppen. Maar het betekent ook dat MKB-bedrijven, en dan met name de DGA’s, heel veel zelf (willen) doen. Zij zijn minder geneigd om te reflecteren op de eigen onderneming en eventueel hulp in te roepen.

Coronacrisis vraagt om evaluatie

Corona en de tijd daarna vraagt bij veel ondernemingen, ook het MKB, om een evaluatie en fundamentele herbezinning op het businessmodel en het eigen functioneren.Vragen die dan aan de orde zijn gaan over de veranderingen in de markt, de opzet en inrichting van de organisatie, samenwerking, nieuw leiderschap in de organisatie en het leiderschap van de DGA zelf. Het gaat daarbij om de continuïteit van de organisatie, ook voor de volgende generatie. Wat moeten we anders doen? Moeten we vernieuwen, frisse en jonge mensen aannemen die de kar gaan trekken in een nieuw tijdperk? Vragen en onzekerheden waar ook een MKB-onderneming mee te maken krijgt. Vraagstukken die niet te lang onbeantwoord kunnen blijven.

De Coronacrisis is heftig en de eerste zorg is om deze tijd door te komen. Direct daar achteraan komt de uitdaging om te leren van deze ervaring. En vervolgens keuzes te maken voor de toekomst in het belang van de continuïteit van de organisatie. Wacht daar niet mee, maar ga deze uitdaging aan. Reflectie leidt tot nieuwe kansen!