English

De paradox van ondernemende consultants

Ondernemers worden het best geholpen door ondernemers. Ook in Executive Search gaat dat adagium op. Daarom is het van belang dat meer ruimte wordt gegeven aan ondernemende consultants, zeker in deze tijd. Wat zijn ondernemende consultants? En wat heb je eraan? Dat lees je in deze bijdrage.

Het is een mindset en een essentiële gemene deler.

Daarbij onderscheiden we ondernemerschap en ondernemend zijn. Een miniem verschil – maar wezenlijk anders. Ondernemers zijn starters, initiatief- en risiconemers, met lef en grote onafhankelijkheid. Daarover gaat deze bijdrage niet. Hier gaat het over ondernemend zijn. Ondernemende consultants hebben de moed om echt tot zaken en mensen door te dringen. De moed om af te wijken van de status quo en hun eigen identiteit en ziel en zaligheid in hun werk te leggen. Ondernemende consultants zijn proactief en denken in oplossingen. Problemen zullen er altijd zijn, een ondernemende consultant komt met een oplossing (of drie) en zorgt ervoor dat het behalen van het doel waar samen naartoe wordt gewerkt onverminderd doorgaat. Ongeacht hobbels en valkuilen. Ondernemende consultants zijn daarmee ook eigenzinnig. En denken breder dan de opdracht of vraag met de klant mee. Ze voelen immers dezelfde vrijheid en kwetsbaarheid als de ondernemer aan de andere kant van de tafel.

Eerlijk en onafhankelijk advies.

Als ondernemer is het fijn dat eerlijk en onafhankelijk advies komt van iemand die weet wat het is om te investeren vanuit je eigen portemonnee. Die weet dat zaken soms anders gaan dan gedacht of hoe het voelt om zo nu en dan liquiditeitsspanning te kennen. Die niet alleen weet dat de kosten voor de baten uit gaan, maar ook hoe dat voelt (in de eigen portemonnee). Ondernemende consultants hebben bedrijfsmatige interesse. Begrijpen hoe bedrijven werken, hoe ondernemen werkt. Het ontwikkelen van mens en management is niet los te zien van dit bedrijfsmatige begrip. Dat is immers de context waarin ‘de dienst’ geleverd wordt. De context waar handig op ingespeeld moet worden om die juiste kandidaat aan boord te krijgen.

Het voordeel van dezelfde taal spreken.

Deze gelijkenissen zorgen voor dezelfde taal. En dat schakelt nu net even makkelijker en sneller. Niet alleen met de ondernemer maar ook met de kandidaat waar in deze tijden naar gehunkerd wordt in menig organisatie: de ondernemende CXO. Goede leiders zijn schaars, en deze ondernemende CXO heeft het voor het uitkiezen. Hoe boei en bind je die dan aan één specifieke organisatie? Door dezelfde taal te spreken en de moed te hebben echt tot mensen en zaken door te dringen. Ondernemende consultants zijn handig en zien kansen en mogelijkheden. Zij hebben de souplesse om de droom kandidaat (als die ook daadwerkelijk past qua persoon en DNA) in hun eigen ‘taal’ in beweging te krijgen. En daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat.

Ieder voordeel heeft zijn nadeel.

Zitten er dan geen nadelen aan ondernemende consultants? Jazeker wel! Ieder voordeel heeft zijn nadeel. Ondernemende consultants zijn eigengereid. Weten goed wat ze willen en zeggen dat ook. Daarmee kan het ook soms botsen. Een botsing met collega, klant of kandidaat op zijn tijd dient men voor lief te nemen. Ondernemende consultants denken niet alleen, zij vinden, benoemen en geven eerlijk en ongevraagd advies. Ze zeggen ook wat je niet wilt horen. Althans, die van Boardtrust. Ondernemende consultants hebben ook een ego, behandel je ze als louter leverancier dan zal de samenwerking stroef verlopen. Dat past ze niet. Gelijkwaardigheid is waar het om gaat. Althans, wederom, bij die van Boardtrust.

Maar wat ons betreft wegen de voordelen ruimschoots op tegen de nadelen. Want werken met ondernemende consultants brengt bovenal energie en zorgt voor plezier.


Meer weten?

Femke Storm helpt je graag verder.

Femke Storm

Founder