English

Timing in DGA- en familiebedrijven

In de wereld van DGA- en familiebedrijven draait succes niet alleen om het heden, maar ook om het waarborgen van de toekomst. Hier komt een cruciale speler om de hoek kijken: timing. Als het op opvolgingsplanning aankomt, kan de juiste timing het verschil betekenen tussen harmonie en heibel, tussen vertrouwen en onzekerheid. Timing is van onschatbare waarde; ook in dit proces. 

Wat is timing?

Timing in strikte zin – en dan volgen we de Dikke van Dale – is ‘de keuze van het juiste tijdstip’. In een bedrijfscontext verwijst timing naar ‘de strategische overweging wanneer specifieke acties, beslissingen of activiteiten te starten om hun doeltreffendheid te maximaliseren en ze af te stemmen op bredere organisatorische doelstellingen’. 

Succes en duurzaamheid.

Timing is vaak cruciaal om concurrentievoordeel te behalen, om in te spelen op de dynamiek van de markt en om te profiteren van kansen terwijl risico’s worden beperkt. Dan gaat het om timing van de markt, timing van de product lancering en timing van de besluitvorming, die allemaal een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van het succes en de duurzaamheid van een bedrijf.

Timing en de tand des tijds.

Voor een ‘goed gevoel voor timing’ wordt menig ondernemer geprezen. Timing speelt ook een belangrijke rol in het invullen van sleutelposities in de organisaties. Passend bij de uitdagingen van vandaag én bij de te realiseren ambities voor de toekomst. Bij opvolgingsvraagstukken speelt timing een allesbepalende rol. Van vroeg beginnen tot tempo bepalen, van besluitvorming tot het bewaren van de familieharmonie. Timing is essentieel om ervoor te zorgen dat uw nalatenschap de tand des tijds doorstaat.

Ontdek samen met ons de precisie die nodig is om het stokje door te geven, zodat uw bedrijf een bindende factor blijft voor de komende generaties. En zodat bovenal de harmonie in de familie wordt gewaarborgd. 


Meer weten?

Femke Storm helpt je graag verder.

Femke Storm

Founder