English

Pas op! Succes is een slaapmiddel

Jaarlijks een miljoen dividend aan jezelf overmaken en toch voornamelijk mopperen op je managementteam, waar de afgelopen jaren ook nog eens een behoorlijk verloop plaatsvindt. De markt biedt vele kansen en de ambitie is groot. Toch blijft de omzet steken op het huidige niveau. De winstgevendheid loopt zelfs iets terug, maar het lukt de ondernemer toch om aan het einde van het jaar weer bijna een miljoen dividend aan zichzelf uit te keren. Het gaat dus best goed. Toch? Nee, dat gaat het niet. Na een gesprek met deze ondernemer stellen we samen vast dat hij het bedrijf én zichzelf gijzelt. Ons S-curve model laat dit duidelijk zien.

S-curve.

Wij maken tijdens dergelijke gesprekken gebruik van de S-curve. Dit model gebruiken wij om met ondernemers in gesprek te gaan over de fase waarin de onderneming zich bevindt en over de competenties waarover de ondernemer beschikt. In het beste geval sluiten beide op elkaar aan. Vaak ook niet. In bovengenoemd, overigens waargebeurd voorbeeld, blijkt tijdens het gesprek dat de onderneming goed gemanaged moet worden. En dat is de ondernemer nu aan het doen. Al jaren. Maar deze ondernemer is een echte ondernemer. Hij heeft het bedrijf groot gemaakt en zichzelf financieel onafhankelijk. Tegelijkertijd neemt zijn plezier in het werk af en gaat er ook best wat mis. De financiële resultaten verbloemen het feit dat deze ondernemer geen ondernemer meer is maar in de afgelopen jaren in de rol van manager terecht is gekomen. De S-curve maakt dat in één oogopslag duidelijk.

Ondernemer moet weer ondernemen.

Ons advies aan deze ondernemer was om iemand te gaan zoeken die de operatie gaat leiden. Het managementteam gaat voorzitten, medewerkers functioneel gaat aanspreken, maar ook waardering aan medewerkers laat zien, et cetera, et cetera. Oftewel, iemand die het bedrijf gaat managen zodat de ondernemer weer kan ondernemen.

Hoe deze case is afgelopen? De ondernemer heeft besloten (in 2016) om een COO aan te nemen. Het eerste jaar was pittig. Zowel voor de ondernemer als voor de COO. Maar de samenwerking is goed op gang gekomen. Het bedrijf is alsnog in staat geweest om de marktpotentie te benutten en ze zijn gelukkig met elkaar. De bevestiging daarvan is dat de COO onlangs is gepromoveerd tot CEO.


Meer weten?

Ron Nap helpt je graag verder.

Ron Nap

Founder