English

Stock Appreciation Rights – Het Aantrekkelijke Alternatief

“We zoeken een ondernemer”. Dat is wat onze opdrachtgevers, zelf ondernemer, vaak aangeven als we het hebben over het profiel van het nieuwe directielid. Vaak wordt hiermee bedoeld dat het nieuwe directielid eenzelfde drive moet hebben als de eigenaar en liefst op een vergelijkbare manier inhoud moet geven aan de functie. Dus met onvoorwaardelijk commitment en de bereidheid om alles opzij te zetten om de gestelde doelen te bereiken. Eigenlijk alsof het zijn/haar eigen bedrijf is.

Recht doen.

Ok. Dat is helder. We weten nu naar welk type persoon we op zoek moeten gaan. Maar dan volgt al snel de vraag hoe dit commitment en de tomeloze inzet beloond gaan worden. Doet een goed salaris en een bonus dan recht aan de impact van iemands inbreng bij het bereiken van de resultaten? Ons antwoord is dat deze beloningsvormen passend zijn als het gaat om de bereikte resultaten in het betreffende boekjaar. Iets anders is het als we ons realiseren dat een directielid (of een lid van het MT) niet alleen een bijdrage levert in de bedrijfsresultaten maar ook in de waardeontwikkeling van het bedrijf. Voor dat laatste is wat ons betreft een aanvullend beloningsinstrument nodig.

Basis voor betrokkenheid.

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar. Bekende voorbeelden zijn het aanbieden van aandelen of opties. Zeker het overwegen waard. Je creëert immers de basis voor een versterkte betrokkenheid en de verkrijger ervaart zelf het effect van waardeontwikkeling. Tegelijkertijd een bewerkelijke kwestie. Er moet door de notaris of de advocaat een aandeelhoudersovereenkomst worden opgesteld en het aandelenregister moet steeds worden geactualiseerd. Daarnaast moeten aandelen weer worden ingekocht als een directielid het bedrijf op enig moment verlaat.

Gelukkig is er een alternatief: de Stock Appreciation Rights.

Wat zijn Stock Appreciation Rights?

Een systematiek die minder bekend is en tegelijkertijd een interessant alternatief biedt voor aandelen. Als de ondernemer Stock Appreciation Rights (SARs) toewijst aan een medewerker zal hij/zij meedelen in de waardeontwikkeling van de aandelen van het bedrijf, zonder dat hij/zij de aandelen daadwerkelijk verwerft. Een korte toelichting: bij toekenning van SARs vindt op dat moment een waardebepaling plaats. Op het moment van uitoefening van de SARs vindt wederom een waardebepaling plaats. De houder van de SARs ontvangt dan het verschil in waarde en deelt zo mee in de waardeontwikkeling. De houder van de SARs krijgt geen dividend toegekend, omdat hij/zij feitelijk geen aandeelhouder is. Voor de betrokken medewerker biedt dit het voordeel dat er geen daadwerkelijke investering hoeft te worden gedaan. Bij onverhoopte waardevermindering is er geen risico. Voor de ondernemer/eigenaar zijn er ook voordelen. Er kan volstaan worden met een onderhandse overeenkomst, waarvoor een grote mate van flexibiliteit mogelijk is. Uiteraard is het van groot belang dat deze nauwgezet moet worden geformuleerd. Daarnaast blijft de zeggenschap onverminderd in stand voor de aandeelhouder(s). En de administratieve druk is aanzienlijk lager dan bij het uitgeven van aandelen en/of opties.


Meer weten?

Frank ten Doeschate helpt je graag verder.