English

Stakeholdermanagement en Timing: Het subtiele spel van leiderschap in DGA- en familiebedrijven

Leiderschap binnen een familiebedrijf vereist een speciale combinatie van zakelijke en interpersoonlijke vaardigheden. Twee daarvan lichten we vandaag voor u uit: stakeholdermanagement en timing. Deze vaardigheden beïnvloeden elkaar en zijn essentieel voor het succesvol navigeren door de complexe dynamiek van familiebedrijven.

Stakeholdermanagement: Het evenwicht tussen diverse belangen.

Stakeholdermanagement in DGA- en familiebedrijven gaat verder dan in andere bedrijfstypen. Directieleden moeten rekening houden met de belangen, emoties en soms onuitgesproken verwachtingen van DGA en/of familieleden, naast die van medewerkers, klanten en andere belanghebbenden. Dit vereist een diepgaand begrip van de familiedynamiek en de formele en informele machtsstructuren.

Kwetsbaar zijn maakt onkwetsbaar.

Het vermogen om zicht te krijgen op alle betrokkenen, hun positie, rol, directe en indirecte invloed, behoeften en emoties, en daar handig mee omgaan, vergt tijd en aandacht. Succesvolle directieleden nemen deze tijd. Ze stellen zich open en kwetsbaar op, betrekken anderen bij besluitvorming en weten tegelijkertijd met diplomatie en tact zaken voor elkaar te krijgen.

Timing: Wanneer handelen, wanneer geduld tonen?

In het hart van effectief leiderschap in familiebedrijven ligt het gevoel voor timing. En dan gaat het niet alleen om de juiste timing bij het aanstippen van onderwerpen zoals het functioneren van specifieke medewerkers, grote en ingrijpende investeringen of dito innovaties. Het gaat om de juiste timing bij het uitspreken van observaties, behoeften, verlangens en grenzen, en het bespreken van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het juiste moment kiezen voor actie of juist voor stilte kan lastig zijn, maar is cruciaal voor het succes en de positie van een directielid.

Een kwestie van navigeren.

Met een goed ontwikkeld gevoel voor timing, begrijpt een directielid wanneer het moment daar is voor een bepaalde conversatie, interventie of besluitvorming. Soms betekent dit even niets doen, ruimte laten voor processen om natuurlijk te ontwikkelen. Op andere momenten is het essentieel om direct te handelen, met overtuiging en doortastendheid. Een goede directeur heeft het in de vingers om hier steeds goed doorheen te navigeren.

Conclusie.

In de complexe en vaak emotioneel beladen wereld van DGA- en familiebedrijven zijn stakeholdermanagement en timing niet slechts vaardigheden; ze zijn een kunst die directieleden moeten beheersen. Het gaat om het aanvoelen van het juiste moment voor zowel actie als geduld, het afstemmen van beslissingen op een veelheid aan factoren, en het bewegen binnen de unieke dynamiek van zowel het bedrijf als de familie. Zowel stakeholdermanagement als timing zijn daarom onderdeel van de zes vaardigheden van succesvol leiderschap in DGA- en familiebedrijven.