English

Interim Management voor DGA- & Familiebedrijven

Bij Boardtrust bekijken we samen met onze opdrachtgevers in welke fase een onderneming zich bevindt en welk type management daarbij past. Ofwel: welke competenties en talenten moet iemand in huis hebben om een onderneming naar de volgende fase te leiden én in welke vorm is dat het meest effectief? Soms is de duurzame oplossing juist een op het eerste oog korte termijn oplossing: een Interim Directeur. Wanneer is Interim Management een passende oplossing? Wat is er nodig om een Interim Directeur succesvol in te zetten? Wat kost een interim-oplossing en wat levert het op? We hebben de verschillende aspecten van Interim Management voor u op een rijtje gezet.

De kracht van een interim oplossing begrijpen.

Een Interim Directeur kan soms een noodzakelijke oplossing zijn. Een situatie die vraagt om een tussenstation op weg naar uiteindelijk de juiste persoon op de juiste plek. Het is een uniek moment waarin iemand ‘van buiten’ zich voor bepaalde tijd committeert aan de organisatie. Een Interim Directeur kan ook een oplossing zijn voor een concrete uitdaging. Veel DGA- & familiebedrijven bevinden zich momenteel in een overgangsfase. Extreme groei of juist tegenslagen zetten organisaties onder druk. Ook wat leiderschap betreft. Het is een uitdaging om, te midden van alle prioriteiten die ondernemers en hun organisaties moeten aanpakken, ook transitie en innovatie vorm te geven.

Naar de volgende fase van groei.

Waarom dat moeilijk is blijkt ook wel uit de S-curve. In elke volgende fase van groei zijn weer andere vaardigheden, competenties en prioriteiten nodig dan in de huidige fase. Het verbaast dan ook niet dat het vaak moeilijk blijkt om in de dagelijkse drukte van de ene fase van de S-curve al te gaan bewegen naar de volgende fase. De schoorsteen moet blijven roken, blijven doen wat heeft bewezen dat het werkt lijkt dan de logische prioriteit. Hierin schuilt nu juist de kracht van een Interim Directeur. Het inhuren van een Interim Directeur is een belangrijk instrument dat ondernemers kunnen inzetten tijdens een periode van (leiderschaps)overgang.

“Sommige hete kolen kunnen nu eenmaal beter uit het vuur worden gehaald door iemand die na het afronden van de taak het pand weer verlaat.”

Wanneer is een interim-directeur een passende oplossing voor DGA- & familiebedrijven?

In DGA- en familiebedrijven is de context waarin een (Interim) Directeur werkt nét wat complexer dan in een corporate. Ten onrechte wordt soms gedacht dat Interim Management niet past in deze omgeving waar cultuur, persoonlijkheid en DNA zo belangrijk zijn. Juist daar, waar historie en traditie worden beschermd en waar tegelijkertijd naar een verre horizon wordt toegewerkt en continuïteit op de lange termijn vóór winst op de korte termijn gaat, biedt een tussenoplossing uitkomst. Sommige hete kolen kunnen nu eenmaal beter uit het vuur worden gehaald door iemand die na het afronden van de taak het pand weer verlaat. Een nieuwe blik op de organisatie met al haar ingesleten gewoonten kan het systeem weer precies de nieuwe energie geven die nodig is. Kortom wanneer:

• een heet hangijzer maar niet wordt getackeld;
• er sprake is van een crisissituatie;
• de organisatie moet worden ingericht voor de volgende fase van groei;
• specifieke projecten los van de kernactiviteiten moeten worden opgezet;
• een transitie nodig is.

Een Interim Directeur helpt een organisatie in beweging te komen (of blijven).

Succesvol interim-management in DGA- & Familiebedrijven

Wat is er nodig om een interim-directeur succesvol in te zetten in een DGA- of familiebedrijf? Fundamenteel is dat de interim-directeur beschikt over de ervaring die juist op dat moment noodzakelijk is. Daarnaast begrijpt een goede interim-directeur de specifieke dynamiek van het DGA- of familiebedrijf. Bij Boardtrust trainen we Interim Directeuren om hun expertise succesvol in te zetten in de specifieke dynamiek van DGA- en familiebedrijven. Dat gaat niet alleen om kennis en inzicht, begrip van de context waar men zich in begeeft, maar zeker ook om zelfkennis en reflecterend vermogen. Van een olifant in de porseleinkast wordt niemand gelukkig, maar een plintluis krijgt weer niets voor elkaar. De juiste dosis moed, souplesse, gevoel voor timing en verhoudingen combineren met expertise en ervaring in transitie en organisatieontwikkeling.

Het kostenplaatje van interim.

Wat kost een interim-oplossing? En wat levert het op? Hele logische vragen die menig ondernemer ons stelt. Zeker als ze nog weinig interim aan boord hebben gehad, of nog niet op directieniveau.

Een interim-directeur staat los van de loonlijst of het salarishuis. Hij of zij is zelf verantwoordelijk voor arbeidsongeschiktheid, pensioen, vakantiedagen en alle andere secundaire voorwaarden. Ten opzichte van het ‘uurtarief’ van een directeur in loondienst lijkt een interim-directeur een prijzige oplossing maar als men de flexibiliteit en tijdelijkheid meerekent is het vaak een voordelige oplossing. Bovendien krijgt een interim-directeur een concrete opdracht mee. Als de gewenste kostenbesparing, herstructurering, reorganisatie of nieuwe vestiging gerealiseerd is, zit zijn/haar taak er op. In 10 maanden in plaats van 24 (of nooit helemaal) de organisatie weer op poten, dat levert direct geld/voordeel op.

Benchmark: Wat redelijk is hangt af van de context.

U kunt zelf aan de slag gaan met het werven van een geschikte interim-directeur. Misschien heeft u zelf iemand in uw netwerk, of schrijft u een vacature uit via een van de vele sites die er zijn. Als u goed bent in werving en selectie en een goed netwerk heeft kan dat zeker. Wat een redelijk tarief per uur of dag is hangt helemaal af van de opdracht, duur en ervaring van de betreffende directeur. Wilt u toch een benchmark: tarieven tussen €1250,- en €2250,- per dag zien wij veel voorbijkomen. Bij interim is echter zowel snelheid als precisie geboden. Zowel op het gebied van expertise als persoonlijkheid en begrip van de context. Boardtrust heeft zich daarom gespecialiseerd in Interim voor DGA- & Familiebedrijven. Met een groot netwerk van Interim CEO’s, CFO’s, COO’s en CCO’s die bewezen succesvol zijn en op korte termijn kunnen beginnen. Zo hoeft u zich binnen enkele dagen geen zorgen meer te maken over dat hoofdpijndossier dat gisteren op uw bureau belandde. Ook de facturatie gaat dan via Boardtrust. Net als bij onze fee voor executive search zijn we ook hierin transparant: een vast deel (€275,-) van de dagfee gaat naar Boardtrust voor de bemiddeling, begeleiding en administratie.

Weten of interim past bij uw situatie?

Bij Boardtrust hechten we aan onze onafhankelijkheid. Dat is de basis van een langdurige, duurzame relatie. We geven u daarom graag ons eerlijke advies over uw situatie. Ook als dat betekent dat interim (nu) geen oplossing is. Neem vrijblijvend contact op met David, hij denkt graag met u mee.

David@boardtrust.nl of via 0626122658.

Auteur: Femke Storm, femke@boardtrust.nl