English

Houdbaarheidsdatum: niet definitief, wel belangrijk

De natuurlijke loop der dingen.

Het klinkt hard ‘de houdbaarheidsdatum van een directeur of ondernemer’. Het kan worden geassocieerd met afdanken, weggooien zoals we dat met voedsel die over de houdbaarheidsdatum is kunnen doen. Zo is het echter geenszins bedoeld. Immers alles in het leven verloopt in cycli. Van de seizoenen, de groei en bloei in de natuur tot de groei en bloei van zowel organisaties als mensen. Elk seizoen heeft daarmee haar houdbaarheidsdatum en elk seizoen brengt weer iets nieuws.

De kracht van het woord.

Het gesprek over de houdbaarheidsdatum van een directeur of ondernemer en daarmee over opvolging is mede hierdoor niet altijd gemakkelijk. Want wat is (directie) opvolging of wat is opvolging niet. Soms kan het woord opvolging net als houdbaarheidsdatum als naar, negatief worden ervaren. Naar of negatief omdat iemand kan denken ‘moet ik weg”? Een alternatieve term als ‘succession’ wordt dan ook wel eens gebruikt. Maar dat is eigenlijk vooral het omzeilen van de kwestie die aan de orde is.

Kom in actie.

Dus ondernemers en directeuren maakt u zich vooral niet te druk over woorden en laat de vervelende gevoelens een teken zijn dat u het er juist over moet hebben. Over de toekomst, de ambities én uw eigen houdbaarheidsdatum. Primair gaat opvolging en opvolgingsplanning om wat is goed voor het bedrijf en wat is goed voor de ondernemer of directeur.

Uw eigen houdbaarheidsdatum berekenen?

Dat is zo ingewikkeld niet is mijn ervaring. Op hoofdlijnen is het simpel: uw persoonlijke kracht als ondernemer of directeur minus de fase waar het bedrijf nu is en waar het naartoe moet bewegen. Zo simpel is het natuurlijk niet, maar essentieel is het wel. Het begint met bewustzijn en de opvolgingsplanning in een zo vroeg mogelijk stadium op uw eigen agenda te plaatsen. Dan volgen de passende acties op het juiste moment vanzelf.


Meer weten?

Gwen Melcherts helpt je graag verder.

Gwen Melcherts

Partner