English

Hoe werkt Opvolgingsplanning?

Opvolging en Opvolgingsplanning vinden wij geen sinecure. Wij nemen dit proces serieus en gaan daarom voorzichtig en liefdevol te werk. Het proces bestaat uit een aantal fasen of stappen. Hoe dat werkt leest u hier.

 1. Analyseren.

  De eerste stap in Opvolgingsplanning is het analyseren van de huidige staat van het bedrijf, inclusief de sterke en zwakke punten en de toekomstige doelstellingen. Onderdeel van de analyse is ook het identificeren van sleutelposities die ingevuld moeten zijn en het evalueren van de huidige leiderschapspijplijn.

 2. Doelen stellen.

  Zodra de analyse is afgerond, is de volgende stap het stellen van duidelijke doelen voor het opvolgingsplan. Dit kan inhouden dat specifieke functies moeten worden ingevuld, dat het tijdschema voor de opvolging wordt bepaald en dat de doelstellingen van het bedrijf en die van de familie op elkaar worden afgestemd.

 3. Identificatie van kandidaten.

  De volgende stap is het identificeren van potentiële interne en externe kandidaten die geschikt kunnen zijn voor sleutelposities. Dit kan inhouden dat een beoordeling van de vaardigheden wordt uitgevoerd, dat hun leiderschapspotentieel wordt geëvalueerd en dat wordt bekeken of zij passen bij de cultuur en waarden van het bedrijf.

 4. Ontwikkeling en opleiding.

  Zodra potentiële kandidaten zijn geïdentificeerd, is de volgende stap hen de ontwikkeling en opleiding te bieden die zij nodig hebben om de grotere verantwoordelijkheden op zich te nemen. Dit kan mentorschap, coaching en het opdoen van nieuwe ervaringen inhouden.

 5. Implementatie.

  De laatste stap is de uitvoering van het Opvolgingsplan, waarbij verantwoordelijkheden worden overgedragen, rollen worden geformaliseerd en de nieuwe leiders voortdurend steun en feedback krijgen. 

Een succesvol proces vereist commitment van alle betrokkenen en moet regelmatig worden herzien en bijgewerkt om een succesvolle opvolging te garanderen. Door deze stappen te volgen, kunnen DGA- & familiebedrijven ervoor zorgen dat hun toekomstige leiders goed voorbereid zijn en dat het bedrijf klaar is voor blijvend succes.

Direct naar Opvolgingsplanning


Meer weten?

Ron Nap helpt je graag verder.

Ron Nap

Founder