English

Het hoe en wat van de eigenaarsvisie.

De eigenaarsvisie is essentieel voor het effectief landen van extern management en opvolgers, en ondersteunt de professionalisering en groei van het bedrijf terwijl de familiecultuur en -waarden behouden blijven. Elke ontwikkelingsfase van een onderneming brengt veranderingen met zich mee, zowel voor de rol van de ondernemer als voor de organisatie en haar medewerkers. In de vroege fasen van een bedrijf zijn impliciete waarden, normen en afspraken afdoende, maar naarmate het bedrijf groeit en externe managers of opvolgers introduceert, ontstaat er ruimte voor misverstanden en conflicten.

Problemen ontstaan niet uit kwade wil, maar uit het niet expliciet maken van verwachtingen. Door deze helder en duidelijk vast te leggen, voorkomt u veel gedoe. Een goed voorbereide manager neemt verantwoordelijkheid om het bedrijf door deze transitie te leiden, waarbij een duidelijk geformuleerde eigenaarsvisie cruciaal is om alles te stroomlijnen.

Kader om te ondernemen.

De eigenaarsvisie biedt het kader voor het leiderschapsteam om te ondernemen. Zoals Jacqueline van Zwol en Ilse Matser illustreren met een quote van een eigenaar van een groot familiebedrijf: “Als eigenaar ben ik de reder die de koers bepaalt, de kapitein bepaalt hoe we daar komen.” Een helder kader voorkomt dat het management het bedrijf in een ongewenste richting stuurt, wat resulteert in een meer ontspannen eigenaarschap én leiderschap.

Waaruit bestaat een eigenaarsvisie:

 1. De waarden.

  Wat zijn de waarden waar de familie of eigenaar voor staat en wil terugzien in het bedrijf. Wat is leidend voor u? Wat moet geborgd worden, hoe moet de organisatie bekend staan bij haar mensen, de omgeving, klanten en leveranciers?

 2. Niet-financiële doelen.

  Samen met de waarden vormen de niet-financiële doelen het fundament van het bedrijf. Denk aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid en wat daar dan precies onder wordt verstaan door de eigenaren.

 3. Strategische kaders.

  In principe is de strategie – hoe en waar bedrijfsmiddelen worden ingezet – aan de directie. In de eigenaarsvisie kunt u wel de kaders bepalen waarbinnen de directie dat kan doen. Waarbij u zorgt dat u het ondernemerschap van de directie niet te veel inperkt. Met uw eigenaarsvisie kunt u beperkingen aanbrengen tot bepaalde producten en diensten, locaties, dienstverlening, etc. We komen geregeld familiebedrijven tegen waarbij verhuizing bijvoorbeeld niet bespreekbaar is, de verbintenis met de regio is groter en belangrijker dan eventueel economisch gewin van een andere locatie. Of denk aan bedrijven die on- en offline de zondagsrust borgen.

 4. Financiële doelstellingen

  Ook niet heel familiebedrijf-eigen, maar deel uw verwachtingen op het gebied van groei, rendement en dividend. Of het solvabiliteitspercentage dat voor een ondernemer die wij begeleidden door ervaring het verleden een leidende maatstaf is.

Dynamisch en gezamenlijk proces.

Een eigenaarsvisie ontwikkelen is een dynamisch proces dat input vereist van zowel het management als, indien van toepassing, de Raad van Commissarissen. Neem de tijd voor dit proces, blijf in dialoog met alle betrokkenen, en zoek externe begeleiding waar nodig.

In de praktijk.

Het eerlijke, inspirerende opvolgingsverhaal van Concorp – bekend van Autodrop – illustreert de kracht, de noodzaak én het gevaar van extern management in DGA- en familiebedrijven. In een periode van ca. 10 jaar waarin de oudere generatie al plaatsmaakte en de jongere generatie nog niet op stoom was werd dit derde generatie familiebedrijf geleid door extern management. Die brachten de organisatie veel: professionalisering, operational excellence, groei. Maar, zo leest het verhaal van de familie Ebbens, er ging ook iets mee verloren: de familiecultuur. De ziel van het bedrijf dat zo fier door de tent klopte, bleek tien jaar later ver te zoeken. Dan zou je de conclusie kunnen trekken dat extern management een vloek is, maar niets is minder waar bij Concorp, die steken de hand in eigen boezem. Het gebrek aan sturing, koers bepalen en leiderschap vanuit de familie was het missende en essentiële ingrediënt. Dat is inmiddels allemaal vastgelegd en geborgd. Zo is zowel de familie als de organisatie klaar voor de volgende fase van groei.


Meer weten?

Femke Storm helpt je graag verder.

Femke Storm

Founder