English

Het DNA van de Wartime CFO

In onzekere tijden kijken mensen naar hun leider. In business is dat allereerst de directeur; de CEO. Met de huidige uitdagingen op de gebieden van o.a. grondstoffentoevoer, personeel en energieprijzen komt de term ‘Wartime CEO’ weer vaker in beeld.

De minstens zo belangrijke evenknie van de Wartime CEO.

Wartime CEO’s zijn sterke persoonlijkheden die weten te navigeren in woelige tijden. Met een stevige koers weten zij bedreigingen behendig af te wenden. Wartime CEO’s zorgen dat iedereen in de organisatie één plan uitvoert en hyper-gefocust bezig is met survival. Maar de CEO kan het niet alleen. Naast een goede Wartime CEO is een vergelijkbaar type CFO net zo cruciaal. Iemand die niet populair wil zijn maar zich opwerpt als de financiële waker van de organisatie. Iemand die met ziel en zaligheid het schip drijvend houdt. Én iemand die aanzienlijk minder vaak in de spotlight wordt gezet dan haar evenknie de Wartime CEO. Daar komt met dit stuk verandering in.

Het DNA van de Wartime CFO.

Wat onderscheidt de Wartime CFO? Wat kenmerkt haar DNA? Allereerst is dat de dosis moed waarmee de klus wordt aangevat. De Wartime CFO durft hard te zijn, rechtlijnig. Beseft zich terdege dat er geen plan B is. Het gaat om overleven en daar moet alles voor wijken. De Wartime CFO durft keuzes te maken en heeft scherp oog voor waar het om gaat. “Het gaat niet om heilige huisjes, maar om dat de tent blijft voortbestaan.” Om dat te bereiken durft de Wartime CFO impopulair te zijn. Zowel intern en extern.

In staat om door de storm te navigeren.

Het zit diep in het DNA van de Wartime CFO om het hoofd koel te houden, om op ruige zee koers te houden. Standvastig en besluitvaardig. Tegelijkertijd ook zelfverzekerd en proactief, gedecideerd en ondernemend. Iemand die de telefoon pakt om met leveranciers over betalingstermijnen te onderhandelen en bestaande afspraken soms te breken om de organisatie te redden. Tot slot is ook zichtbaarheid van belang. De Wartime CFO treedt meer op de voorgrond dan haar Peacetime evenknie. Zij moet samen met de CEO gevoel voor urgentie in de organisatie zien te krijgen. Zorgen dat men weet dat het menens is mét behoud van rust en focus. Zo weet de Wartime CFO de mensen in de organisatie te mobiliseren om samen door de storm te komen.

Weet wat er moet gebeuren.

Kosten besparen en cashflow zijn uiteraard altijd belangrijke topics, maar wanneer het overleven van de organisatie in het geding is, komt de focus hierop nog verder te liggen. Een Wartime CFO hamstert cash en begint meteen met het uitstellen van niet essentiële aankopen en investeringen. Beseft zich dat alles onderhandelbaar is, zeker wanneer de organisatie in ‘survivalmode’ zit. Snapt dat als zij niet onderhandelt, zij cash aan het verbranden is. Cash dat nu juist zo nodig is om deze periode te overleven.

Gevoel voor timing en urgentie.

Met het oog op suvival verlegt de wartime CFO de tijdslijn naar de (zeer) korte termijn. Zij kijkt liefst maar één jaar vooruit. Wat niet binnen die tijd geld oplevert moet worden stopgezet. Geen nieuwe systemen, kantoorinrichting, bepaalde opleidingen voor medewerkers.

Dicht op de business.

De Wartime CFO zorgt voor inzicht in de business en waar de organisatie wel en waar het niet competitief is. Denkt mee om op creatieve manieren kosten te besparen door bijvoorbeeld productielijnen anders in te richten. Of geeft inzicht in welke productengroepen het meest rendabel zijn en waar eventueel prijzen verhoogd kunnen worden. Zo voedt de Wartime CFO met cijfers de inhoudelijke, strategische discussies die in deze tijd gevoerd moeten worden.

Tot slot kijkt de Wartime CFO altijd naar mogelijkheden om de organisatie goed gefinancierd te krijgen en te houden. Aan het netwerken om zoveel mogelijk financieringsopties te hebben wanneer het erop aan komt.

Het Resultaat van de Wartime CFO.

Een misschien versoberde en strak aangestuurde (financiële) organisatie die de woelige wateren van onzekerheid en onvoorspelbaarheid weet te doorstaan waar andere ondernemingen omvallen. Een garantie op succes kan niemand geven, dat hangt van nog veel meer factoren af. Maar organisaties met het juiste type CFO zien we aanzienlijk vaker en langer voortbestaan. En daar gaat het zeker bij DGA- en Familiebedrijven om.

In wat voor tijden een bedrijf ook zit, tijdig voor sorteren op het juiste type directie leden is nooit een slecht idee.


Meer weten?

David Fockema Andreae helpt je graag verder.

David Fockema Andreae

Associate Partner