English

Focus op het voortraject voor succes

Structuur en duidelijkheid voor succesvolle directieopvolging.

Als searchbureau voor DGA – & Familiebedrijven heeft ons werk direct impact op het succes van onze klanten. Een nieuwe CEO, CFO, COO of CCO zorgt altijd voor verandering in een organisatie. Tegelijkertijd hebben onze opdrachtgevers vaak niet veel ervaring met het searchproces voor het invullen van directierollen. Onze ervaring leert dat je een succesvolle match maakt door zowel met het hoofd als met het hart te kiezen. Maar hoe weet je nou goed wat of wie je zoekt?

Goede RAAD geven.

Wij helpen onze opdrachtgevers met een 4-staps model om gestructureerd in kaart te brengen wie ze zoeken en wat hij of zij moet brengen. Dat doen wij met behulp van ons RAAD model – Resultaten, Aandachtsgebieden, Achtergrond en DNA.

Aan de top van de pyramide staat het einddoel dat je voor ogen hebt bij het invullen van de positie. Is de nieuwe CFO succesvol als de winstgevendheid van 5 naar 10% stijgt? Is de nieuwe CEO succesvol als het marktaandeel stijgt van 10 naar 13%? Moeten er drie nieuwe producten op de markt worden gebracht? Kort gezegd, wanneer is de nieuwe persoon een succes? Hoe concreter hoe beter.

Stap voor stap.

Als we het succes hebben gedefinieerd dalen we een laag af en kijken we naar de belangrijkste aandachtsgebieden voor de nieuw aan te nemen persoon. We beschrijven wat bijdraagt aan het te behalen succes. Dus als er nieuwe producten op de markt moeten worden gebracht dan zullen de aandachtsgebieden waar de nieuwe persoon zich op gaat richten hier direct op moeten aansluiten.

Vanuit dat perspectief kijken we naar de gewenste achtergrond van de te benoemen persoon. Als een van de aandachtsgebieden het herstructureren van een fabriek is dan moet iemand in staat zijn om tot de kern te komen, prioriteiten te stellen en onder hoge druk kunnen werken. We beschrijven waarover hij of zij moet beschikken om het succes uit stap 1 te bereiken.

Het DNA is doorslaggevend.

De laatste stap, misschien wel de meest bepalende, is het DNA van de persoon die je zoekt. Met DNA bedoelen wij die aspecten van de kandidaat die min of meer ‘ingebakken’ zijn in zijn of haar persoonlijkheid en die niet verder leerbaar zijn. Is iemand creatief, competitief, gedetailleerd. Het DNA van de persoon is doorslaggevend voor een succesvolle match. In onze selectiegesprekken besteden we veel aandacht aan dit aspect om dit zo goed mogelijk inzichtelijk te krijgen.

Consensus over zoekprofiel met het RAAD-model.

Het doel van dit model is om structuur aan te brengen in het voortraject van onze opdrachten. Door de 4 stappen samen met onze klanten te doorlopen ontstaat er een goed beeld van wie en wat er wordt gezocht. Ook raden wij opdrachtgevers aan om intern de belangrijkste stakeholders dit model onafhankelijk van elkaar in te laten vullen en daarna met elkaar te bespreken. Op die manier ontstaat er ook intern consensus over het te zoeken profiel waar tijdens het vervolg van het proces op kan worden teruggegrepen. En dat vormt de basis voor duurzaam succes.


Meer weten?

David Fockema Andreae helpt je graag verder.

David Fockema Andreae

Associate Partner