English

Rolverwarring in het DGA-/Familiebedrijf

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Ook in DGA- en Familiebedrijven. Zeker ook op het gebied van stakeholdermanagement en communicatie wil daardoor nogal eens ‘gedoe’ ontstaan. Door de overlap tussen familie, eigendom en bedrijf is het stakeholderveld van een DGA- of Familiebedrijf complexer da

En de oplossing: duidelijkheid en focus

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Ook in DGA- en Familiebedrijven. Zeker ook op het gebied van stakeholdermanagement en communicatie wil daardoor nogal eens ‘gedoe’ ontstaan. Door de overlap tussen familie, eigendom en bedrijf is het stakeholderveld van een DGA- of Familiebedrijf complexer dan bij andere bedrijfsvormen. Daarmee is er ook meer kans op onduidelijkheid of verwarring en daarmee meer kans op gedoe. Bij Boardtrust houden we wel van gedoe en helpen we graag dat gedoe oplossen. De kern van veel gedoe of problemen bij DGA- of Familiebedrijven ligt besloten in de specifieke dynamiek en een gebrek aan duidelijkheid en kaders. Drie veel voorkomende oorzaken van conflict komen voort uit het systeem, de dynamiek, van DGA- en Familiebedrijven: rolverwarring, rolonduidelijkheid en systeemdominantie. Over de laatste twee later meer, in deze bijdrage meer over het ontstaan en gevolg van rolverwarring.

Drie oorzaken van conflict in DGA- & Familiebedrijven

Het systeem van het DGA- of Familiebedrijf is met drie in plaats van twee ‘cirkels’ complexer. Het stakeholderveld is dat ook. Los van externe betrokken is er in het directe stakeholderveld een zevental stakeholders te onderscheiden. Familie, investeerder, werknemers en alles daartussen bevinden zich in hetzelfde systeem en hebben daarin allen hun eigen rol. Wanneer iedereen weet wat zijn/haar rol behelst (en wat ook niet) en zich daaraan houdt floreert het systeem. Dan is er harmonie in de familie, groei in het bedrijf en rendement voor de aandeelhouders. Wanneer dat niet zo is kan het zijn dat de oorzaak ligt in rolverwarring van bij één of meer betrokkenen.

Het fenomeen rolverwarring

Rolverwarring komt vaak voor in DGA- en Familiebedrijven. Rolverwarring voelt vaak volstrekt logisch voor de betrokkenen maar is dat systemisch gezien niet. Met rolverwarring wordt bedoeld dat een lid uit het ene systeem zich bemoeit met het andere systeem. De een doet iets wat een ander zou moeten doen. Waar hebben we het dan over? Over de vrouw van de DGA die zich bemoeit met, of besluiten neemt in het bedrijf waar zij niet over gaat. Of wanneer de voormalige directeur – die het bedrijf heeft overgedragen aan zijn dochter en daarmee strikt genomen nog enkel onderdeel is van de cirkel ‘familie’ – bepaalt wat de hoogte is van het dividend dat wordt uitgekeerd of toch nog elke morgen een rondje door de fabriek loopt en de medewerkers aanstuurt. Deze verwarring kan ook in kleinere zaken worden herkend. Wanneer tijdens een aandeelhoudersvergadering ook nog even de familie barbecue wordt gepland of de toestand van een overspannen oom wordt besproken. Dan is er sprake van rolverwarring en ligt gedoe op de loer. Een systeem floreert bij gratie van duidelijkheid en rolverwarring verstoord de balans en daarmee de (natuurlijke) groei van een organisatie.

Door: Femke Storm, femke@boardtrust.nl


Meer weten?

Ron Nap helpt je graag verder.

Ron Nap

Founder

Gwen Melcherts helpt je graag verder.

Gwen Melcherts

Partner