English

De zevende vaardigheid: incasseringsvermogen

Dwars door alle branches, industrieën en sectoren heen bevinden zich onze DGA- en familiebedrijven. Los van – of misschien wel mede door – specifieke uitdagingen waar de ene branche nu eenmaal harder door wordt geraakt dan de ander, lopen DGA- en familiebedrijven in deze tijd tegen eigen uitdagingen aan. Opvolgingsplanning, professionalisering van management en organisatie, het behouden en tegelijkertijd doorontwikkelen van de familiecultuur, om er maar eens een paar te noemen. We helpen leiders van deze bedrijven met het succesvol navigeren door deze dynamiek. De Boardtrust zes vaardigheden zijn daarin de leidraad. Maar er blijkt er nog een te zijn die de succesvolle leiders in DGA- en familiebedrijven onderscheidt: Incasseringsvermogen.

De kracht van incasseringsvermogen.

In onze praktijk en concreet ook tijdens de Directeurenlunch die we onlangs verzorgden, blijkt dat elke extern directeur tegen vergelijkbare uitdagingen aanloopt. Zoals wij zeggen: het schuurt altijd. De vraag is waar en wanneer. Incasseringsvermogen is een cruciale eigenschap voor leiders binnen deze context. De DGA die ‘afstand wil nemen’ is nog tot in de vezels van de organisatie voelbaar. Veranderingen, aanpassingen, nieuwe structuren – ze veren ongezien en onbewust haast direct terug in de oude patronen. Niets menselijks is deze organisaties vreemd. Van een besluit dat zonder overleg is teruggedraaid en een aanpassing in de productielijn die met de beste bedoelingen maar geheel tegen de nieuwe manier van werken is gemaakt tot onvoorziene aankopen of verkoopambities. Als extern directeur moet je zijn voorbereid op onvoorziene, onlogische en soms buitengewoon onprettige strapatsen. Veerkrachtige leiders zijn significant succesvoller dan hun evenknieën met minder incasseringsvermogen. Incasseringsvermogen is niet zomaar een vaardigheid, het is een cruciale eigenschap van succesvolle leiders in DGA- en familiebedrijven.

De bouwstenen van incasseringsvermogen

Bij incasseringsvermogen draait het om goed kunnen omgaan met (plotselinge) veranderingen. Die veerkracht uit zich in standvastigheid, mentale weerbaarheid en stevigheid. Als je het algemeen bekijkt dan is incasseringsvermogen het vermogen om met tegenslagen en moeilijke situaties om te gaan én daarbij het psychische ongemak dat hierbij hoort te kunnen verdragen. Deze mentale kracht die zich uit in een de veerkracht om bij tegenslag de juiste koers te varen. Leiders met groot incasseringsvermogen balanceren ogenschijnlijk moeiteloos tussen aanpassingsvermogen en vasthoudendheid en bezitten het vermogen om uitdagingen om te zetten in kansen. Zowel voor zichzelf als voor de mensen om hen heen. Heel begrijpelijk dus een vaardigheid die van essentieel belang is in organisaties waar verandering, transitie, groei bewerkstelligd moet worden. Dat is dan ook de reden dat wij altijd onderzoeken ‘of het iemand weleens tegengezeten heeft in het leven’. Want als iets weerbaarheid en veerkracht voedt is het tegenslag.

Nature of nurture?

Goed nieuws, het is te leren. Incasseringsvermogen wordt door wetenschappers gezien als het resultaat van zowel genetische als omgevingsfactoren. Sommige mensen hebben van nature een hogere biologische reactie op stress, maar met de juiste ondersteuning en omgeving kan iedereen zich tot veerkrachtig mens ontwikkelen. De ups en downs in ieders leven beïnvloeden hoe goed men in staat is tegenslagen te verwerken. Incasseringsvermogen wordt opgebouwd door uitdagingen te overwinnen. Studies tonen aan dat mensen die moeilijke tijden hebben doorgemaakt, een verbeterde coping mechanismen ontwikkelen en daarmee groter incasseringsvermogen hebben. Kortom incasseringsvermogen is een aangeboren, maar voor het merendeel een vaardigheid die kan groeien en ontwikkelen gedurende het leven.

De 7e vaardigheid.

Incasseringsvermogen is essentieel voor het dynamische leiderschap dat nodig is in DGA- en familiebedrijven. In dit artikel hebben we gezien hoe deze vaardigheid van cruciaal belang is voor het succes van een leider. Het vormt samen met de andere 6 vaardigheden de ruggengraat vormt van succesvolle en duurzame bedrijfsvoering. Ongeacht de industrie of sector, is het vermogen om terug te veren en aan te passen buitengewoon belangrijk. De leiders die deze eigenschap omarmen, onderscheiden zich door hun vermogen om niet alleen hun eigen incasseringsvermogen te ontwikkelen, maar ook die van hun organisaties. Zij creëren een omgeving waarin uitdagingen worden gezien als kansen voor groei en ontwikkeling, en waarbij tegenslagen de bodem vormen voor toekomstige successen. Het biedt bovendien de rust, continuïteit en het vertrouwen dat nodig is om opvolging mogelijk te maken.

Dan kunnen we niet anders dan veerkracht welkom heten als 7e in de rij vaardigheden van succesvol management in DGA- en familiebedrijven.


Meer weten?

Femke Storm helpt je graag verder.

Femke Storm

Founder