English

Het RAAD model: de R van Resulaat

Als Searchbureau voor DGA, Familie – & Portfoliobedrijven zitten we regelmatig aan tafel met mensen die voor het eerst sinds lange tijd een directielid aan de organisatie toevoegen. In dat soort gevallen merken we dat ons RAAD Model klanten richting geeft in het concreet maken wie gezocht wordt en waarom.

Het RAAD model staat voor Resultaten, Aandachtsgebieden, Achtergrond en DNA. Deze 4 blokken zijn met elkaar verbonden en brengen in kaart wat het profiel van de meest geschikte kandidaat is.

Vandaag licht ik de 1e stap uit het model toe: Dat is de focus op het Resultaat.

Vastpinnen op resultaat.

Het blijkt vaak lastig om echt concreet te maken wanneer de nieuwe man/vrouw een succes is als je twee jaar vooruit in de tijd kijkt. Het is echter van cruciaal belang om te bepalen wat iemand dient te bereiken (en daarmee in zijn/haar mars moet hebben). Welke stip op de horizon zet je neer voor de nieuwe CxO en hoe concreet kan je die maken.

Draagvlak en duidelijkheid.

We adviseren onze opdrachtgevers altijd om met de directie na te denken over deze vraag. Zo is het een nuttige exercitie om onafhankelijk van elkaar op te schrijven wanneer iedereen vanuit zijn/haar positie de nieuwe CxO als een succes zou bestempelen. Als dit redelijk in lijn met elkaar is dan bestaat er consensus en kan men verder naar stap 2 uit het model. Is dat niet zo, dan is hier eerst nog werk aan de winkel voordat een nieuwe man/vrouw gevonden kan worden.

Een concrete stip op de horizon trekt aan.

Het is om meerdere redenen goed om een duidelijk beeld van succes te hebben. Ten eerste geeft het je een beeld van wat de ideale kandidaat moet bereiken en waarop je dus moet selecteren. Het is bepalend voor de zoektocht naar de juiste persoon. Moet iemand internationale expansie bewerkstelligen of interne professionalisering en optimalisatie? Dat is nogal een verschil. Ten tweede helpt een specifiek beeld van succes ook in het aantrekken van goede kandidaten. Ambitieuze kandidaten hebben graag een duidelijk en ambitieus doel om naartoe te werken. Een concrete stip op de horizon toont inzicht, lef en ambitie passend bij de goede mensen die uw bedrijf naar de volgende fase van groei gaan brengen.

Volgende week ga ik in op het volgende onderdeel van het RAAD Model: Aandachtsgebieden.


Meer weten?

David Fockema Andreae helpt je graag verder.

David Fockema Andreae

Associate Partner