English

De nauwe band tussen eigendom en bedrijf

En wat dat betekent voor ons werk

We hebben het als Boardtrust al vaker benoemd als onderdeel van de speciale dynamiek van DGA- en familiebedrijven: de nauwe band tussen eigendom en bedrijf. Al is het maar doordat er door het toevoegen van de cirkel ‘familie’ er drie extra spelers ten tonele kunnen verschijnen: familie, familiale werknemers en passieve familiale aandeelhouders. Dat maakt het stakeholderveld van een DGA- of familiebedrijf dynamischer en in sommige gevallen complexer of uitdagender.

Wat het betekent voor ons vak.

Als Boardtrust zijn we vaak trusted advisor van ondernemer en onderneming. De nauwe band tussen eigendom en bedrijf maakt daarmee ook ons werk complexer en uitdagender. Bij aanvang maar ook gedurende onze relatie met ondernemers houden wij de verschillende rollen – eigenaar, familie en bedrijf – in het achterhoofd om inzicht te krijgen in de interne verhoudingen. Ook voor een (externe) opvolger is het van belang deze banden te begrijpen en scherp te houden wie waar precies over gaat (en waarover niet). Wij spreken elke dag met ondernemers en zijn/haar stakeholders binnen en buiten familie en bedrijf. En beseffen ons daardoor te meer dat het voor ons dagelijkse kost is hier doorheen te navigeren maar voor ondernemers en externe directieleden lang niet altijd. “Je weet niet wat je niet weet” is achteraf een veel gehoorde uitspraak. Het echt begrijpen van de wereld van de DGA daar gaat het om. De komende tijd zullen we hier meer over delen, blijf op de hoogte via onze website en via de nieuwsbrief.

Het grote verschil.

Het grote verschil met een beursgenoteerde onderneming is dat in dat geval de aandelen in handen zijn van aandelenhandelaren. Die zitten er per definitie in voor bepaalde termijn en met een zekere winstverwachting binnen afzienbare tijd. Dat maakt eigendom minder stabiel en betrokken. Exemplarisch hiervoor is wat er recent bij twitter gebeurde, daar probeerde Elon Musk (al probeert hij er nu met man en macht vanaf te komen) het roer over te nemen door de aandelen van aandelenhandelaren die verder niet emotioneel betrokken zijn of een ander belang hebben over te nemen. Zo’n hostile takeover is bij een DGA- of familiebedrijf ondenkbaar. Het grote geheel gaat voor het individuele belang en/of het snelle geld.  Bovendien maken de betrokken aandeelhouders van een DGA- of familiebedrijf het bedrijf op papier makkelijker bestuurbaar (hoe de praktijk vaak weerbarstiger is hoeven wij u niet uit te leggen). Er is een kleine groep aandeelhouders die goed geïnformeerd zijn. Er is geen kennisconcurrentie. De financiering met eigen vermogen maakt hun band nog nauwer. De investeringen komen uit hun portemonnee, en beslissingen worden met het oog op de lange termijn genomen. Zowel met betrekking tot investeringen als bijvoorbeeld het aanpassen van de dividenduitkering.

Door: Femke Storm, femke@boardtrust.nl