English

Boardtrust in het Financieel Dagblad

De natuurlijke verstrengeling van identiteit en rol bij een directeur-grootaandeelhouder is zowel begrijpelijk als op sommige fronten problematisch. Zeker wanneer het voor de toekomst van het bedrijf van belang is taken (tijdig) over te dragen. Terwijl bij de directeur het gevoel overheerst ‘het allemaal zelf te moeten doen’. Deze – voor de ongeoefende kijker vaak onzichtbare – paradox kan een sluipmoordenaar zijn voor zowel bedrijf als ondernemer. Met in het ergste geval dalende EBITDA en/of uitgebluste ondernemers tot gevolg. Het is een kunst te zien wat het bedrijf in de verschillende fasen van groei nodig heeft én je eigen krachten en beperkingen onder ogen te zien. Over deze paradox en onze ervaring daarmee werd Ron Nap onlangs geïnterviewd door het Financieel Dagblad.

Klik hier voor het volledige artikel Onderlinge twisten doen familiebedrijven nogal eens de das om.

Bron: FD