English

Boardtrust Academy, Leergang Extern Management in DGA- & Familiebedrijven

De groep: key factor voor een succesvolle leergang.

Intakegesprekken, selectie en voorbereiding zijn met zorg gedaan. Nu is het aan de groep om samen de leergang diepgang te geven en eruit te halen wat erin zit. Dat vergt openstellen, eerlijk zijn en nieuws- en leergierigheid laten winnen van kwetsbaarheid. De groep van de eerste leergang overtreft onze verwachtingen in haar openheid en betrokkenheid. Zo bevestigen ook de gastdocenten. Met hun vragen, discussies en ingebrachte cases helpen de deelnemers zowel hun eigen leerproces als dat van de anderen in de groep. Langzaam verleggen wij de focus naar de editie van het najaar. Wat we zeker meenemen van deze editie: een zorgvuldig samengestelde groep vergroot de impact.

Meer weten over de leergang of alvast aanmelden? Kijk dan hier.